Tuyển tập tài liệu thi CASIO – Môn Hóa Học

Tài liệu CASIO môn hóa (tiếp theo)
Tài liệu copy hôm đi tập huấn ở Hải Dương (lượng tài liệu còn hơi ít)
http://www.mediafire.com/?9z04be36bba4vz9

Tai Lieu Huong Dan Casio Hoa Hoc


a
ĐỀ THI CASIO
– Casio Thái Nguyên 08-09 vòng 2: Download

– Casio Thanh Hóa 08-09: Download

– Casio vòng tỉnh 08-09 vòng 2: Download

– Đáp án casio vòng tỉnh dự bị 08-09: Download

– Đáp án casio vòng khu vực chính thức 08-09: Download

– Đáp án casio vòng khu vực dự bị 08-09: Download

Add Comment