Tuyển đề các đề thi vào các trường chuyên Hóa THPT

Đề chuyên Hóa Ams 2011-2012


Đề thi vào chuyên Hóa Hùng Vương PleiKu 2011-2012

Một bản khác dễ nhìn hơn :)

Đề + HD giải chuyên Hóa TP HCM 2011-2012

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT chuyên nguyễn trãi – năm học 2011-2012

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>