Sách: Hoá Học Lập Thể

39520593

Hoá học lập thể là một môn khoa học nghiên cứu cấu trúc không gian của vật chất và ảnh hưởng cấu trúc này đến tính chất của chúng. Hoá học lập thể cổ điển chỉ chú trọng đến các đồng phân lập thể ở trạng thái tĩnh như đồng phân hình học, đồng phân […]

100 màn ảo thuật hóa học

1a

Đây là một tuyển tập các thí nghiệm hóa học được thực hiện để tạo ra những hiệu ứng kỳ bí và thú vị, nhưng lại có thể được tiến hành dễ dàng khi có đủ các kiến thức về hóa học. Quyển sách là một tài liệu bổ ích cho các em học sinh […]