Tài liệu của thầy NGUYỄN MINH TUẤN Giáo viên trường THPT Chuyên Hùng Vương

I. Giới thiệu các chuyên đề PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH BÀI TẬP HÓA HỌC


Sách dành cho học sinh lớp 10, 11, 12
Nội dung :

● Cơ sở xây dựng các phương pháp giải bài tập hóa học
● Phân dạng bài tập đặc trưng đối với từng phương pháp
● Các ví dụ minh họa dành cho từng đối tượng học sinh lớp 10, 11, 12
● Các bài tập áp dụng và đáp án để học sinh rèn luyện và kiểm tra kết quả học tập

II. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA VÔ CƠ
III. 40 ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MÔN HÓA HỌC

Sách dùng cho học sinh lớp 12 ôn thi đại học khối A, BNội dung :

● Giới thiệu 40 đề thi gồm : Các đề thi đại học cao đẳng của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo từ năm 2007 đến năm 2011, các đề thi thử của trường THPT Chuyên Hùng Vương – Phú Thọ, THPT Chuyên Bắc Ninh, khối Chuyên ĐKHTN, THPT Nhân Chính – Hà Nội, THPH Phan Châu Trinh – Đà Nẵng, đề thi HSG tỉnh Thái Bình…

● Các đề thi được sắp xếp theo thứ tự từ dễ đến khó.

● Có hệ thống đáp án để học sinh tự kiểm tra, đánh giá kết quả học tập.

2 Responses

  1. Hong Hanh 3 years ago
  2. Hong Hanh 3 years ago

Add Comment