[SKKN] Các phương pháp giải nhanh hóa học 9

Một số phương pháp giải nhanh bài tập hóa học 9
Phương pháp 1: phương pháp giải toán áp dụng định luật
bảo toàn khối lượng, bảo toàn nguyên tố.
Phương pháp 2: phương pháp đường chéo
Phương pháp 3: phương pháp tăng giảm khối lượng
Phương pháp 4: phương pháp giải bài tập xác định
nguyên tố dựa vào công thức oxit cao nhất
Phương pháp 5: phương pháp xác định công thức phân tử
hợp hữu cơ
Phương pháp 6: Dựa vào khối lượng mol trung bình
Phương pháp 7. Bài toán hiệu suất phản ứng

Xin lỗi bạn đọc về phần quảng cáo tại đây.

One Response

  1. Lê Thành Đạt 4 years ago

Add Comment