Rèn luyện kỹ năng giải bài tập theo phương trình hoá học, thuộc chương trình hoá học 8

Để góp phần thực hiện mục tiêu đào tạo học sinh thành những con người toàn diện, sáng tạo tiếp thu những tri thức khoa học, kiến thức hiện đại và vận dụng linh hoạt, hợp lí những vấn đề cho bản thân và xã hội, người giáo viên phải đổi mới phương pháp dạy học, mục tiêu dạy học. Thông quan mỗi bài học, mục tiêu của mỗi bài dạy ngoài những kiến thức kỹ năng cơ bản của học sinh cần đạt được, giáo viên cần chú ý nhiều hơn tới việc hình thành các kỹ năng vận dụng kiến thức tiến hành nghiên cứu khoa học như: quan sát phân loại, ghi chép thông tin, đề ra giả thuyết khoa học và giải quyết vấn đề. Thông qua việc tiến hành một số thí nghiệm đơn giản để học sinh tự phát hiện và giải quyết vấn đề một cách chủ động, sáng tạo.
Bài tập hoá học cũng là một trong những nguồn hình thành kiến thức, kỹ năng mới cho học sinh, giúp học sinh tự lực và chủ động hơn nữa trong việc đi tìm kiến thức mới.
Xuất phát từ những nhận định trên, bản thân tôi chọn đề tài “Rèn luyện kỹ năng giải bài tập theo phương trình hoá học, thuộc chương trình hoá học 8” để nghiên cứu, để làm sáng tỏ vấn đề này nhằm góp phần vào việc nâng cao chất lượng dạy và học bộ môn hoá học ở các trường THCS và giúp các em học sinh lớp 8 mới bắt đầu tiếp xúc với chương trình hoá học được dễ dàng hơn và có kết quả tốt hơn nữa trong học tập.

Add Comment