Phương pháp quy đổi

1) khi quy đổi hỗn hợp nhiều chất (ví dụ: hỗn hợp x gồm: fe, feo, fe2o3 và fe3o4 …) (từ 3 chất trở lên) thành hỗn hợp hai chất ( như: fe, feo hoặc fe, fe2o3 hoặc….) một chất ( như: fexoy hoặc…) ta phải bảo toàn số mol nguyên tố và bảo toàn khối lượng hỗn hợp.
2) có thể quy đổi hỗn hợp x về bất kỳ cặp chất nào, thậm chí quy đổi về một chất. tuy nhiên ta nên chọn cặp chất nào đơn giản có ít phản ứng oxi hoá khử nhất, để đơn giản trong việc tính toán.
3) trong quá trình tính toán theo phương pháp quy đổi đôi khi ta gặp số âm ( như số mol âm, khối lượng âm) đó là do sự bù trừ khối lượng của các chất trong hỗn hợp, trong trường hợp này ta vẫn tính toán bình thường và kết quả cuối cùng vẫn thoả mãn.
4) khi quy đổi hỗn hợp x về một chất là fexoy thì oxit fexoy tìm được chỉ là oxit giả định không có thực( ví dụ như: fe15o16 , fe7o8…)
5) khi quy đổi hỗn hợp các chất về nguyên tử thì tuân theo các bước như sau:
bước 1: quy đổi hỗn hợp các chất về cac nguyên tố tạo thành hỗn hợp đó
bước 2: đặt ẩn số thích hợp cho số mol nguyên tử các nguyên tố trong hỗn hợp.
bước 3: lập các phương trình dựa vào các định luật bảo toàn khối lượng, bảo toàn nguyên tố, bảo toàn electron…
bước 4: lập các phương trình dựa vào các giả thiết của bài toán nếu có.
bước 5: giải các phương trình và tính toán để tìm ra đáp án.


File PDF: http://www.mediafire.com/?kwm54m80swscke1

Comments

  1. Tuan says:

    Thay quynh oi lam sao de co the xem dc tron ven bai viet va download ve dc ak

  2. Trên có các video xem trọn vẹn mà. Bài viết có phần links dow ở phía cuối bài viết mà em

  3. Tuan says:

    Thay co the gui bai viet ve dia chj mail vutuan362@gmail.com dc k ak . Em su dung dien thoai nen k xem dc bai viet phuong phap quy doi cua thay .