Phần mềm mô phỏng chuẩn độ (titration)

1. Giới thiệu: Đây là chương trình mô phỏng chuẩn độ axit-bazơ đơn giản do 2 tác giả là Robert J.Lancashire (Jamaica) và Andrew G. Booth (Anh) thực hiện với kích thước rất bé (98KB).

2. Khởi động chương trình:

Chương trình không cần cài đặt, để khởi động chương trình ta nhắp đúp vào biểu tượng titration.

3. Màn hình của chương trình:

Hình 1: Màn hình làm việc của chương trình Titrations

4. Làm việc với chương trình:

Bước 1: Chọn menu Titration>Reactant để thiết lập tham số cho quá trình chuẩn độ.

Bước 2: Chọn chuẩn độ theo yêu cầu:

Lựa chọn chuẩn độ trong bảng Titrate, rồi nhấn OK để chấp nhận

Hình 3: Lựa chọn chất chuẩn độ

VD: chuẩn độ axit mạnh với bazơ mạnh (strong acid with strong base)

Bước 3: Chọn nồng độ mol của axit và bazơ (gõ từ bàn phím)

Bước 4: Nhấp chuột trái liên tục vào biểu tượng khóa buret sẽ thu được đường cong chuẩn độ ở bên phải, tuy nhiên vì dung dịch chuẩn độ không được khuấy đều nên ta thu được đường cong chuẩn độ không đạt yêu cầu.


Hình 5: Đường cong chuẩn độ không phù hợp

Để khuấy đều dung dịch chuẩn độ ta nhắp chuột phải vào biểu tượng cá từ để mở máy khuấy từ, khi đó ta sẽ thu được đồ thị về đường cong chuẩn độ phù hợp.

Hình 6: Đường cong chuẩn độ phù hợp

Bước 5: Chọn đồ thị như trong thực tế (Chọn menu Option>show Grid)

Hình 7: Đường cong chuẩn độ trong lưới

Bước 6: Lấy số liệu để xử lí- chọn Menu Results>copy data as text sau đó paste vào Word…để lấy số liệu xử lí, khi đó ta có bảng số liệu như hình 8.

Hình 8: Lấy số liệu xử lí kết quả

Bước 7: Copy đồ thị của đường cong chuẩn độ
Chọn Menu Results>copy graph as picture sau đó paste vào Word

Hình 9: Đồ thị biểu diễn kết quả chuẩn độ

Flash sau đây minh họa chuẩn độ oxy hóa – khử:
Fe2+ bằng
Sn2+  bằng
S2O32- bằng

Bước 1: Select the Reaction (ở góc trên, bên trái)
Chương trình sẽ tự động chọn nồng độ của hoặc hay

Bước 2: Push Slider Up to Add a Volume Of (ở góc trên, bên phải bằng cách kéo thanh trượt lên) để chọn nồng độ của hoặc hay S2O32-

Bước 3: Sau khi chuẩn độ xong bấm nút OK để tính toán nồng độ của Fe2+ hoặc Sn2+ hay S2O32-

Download

Add Comment