Nhẩm các hệ số cân bằng trong phương trình hóa học

Nhẩm các hệ số cân bằng trong phương trình hóa học

Hoàng Văn Chung

THPT Chuyên Bến Tre

 BBT Cám ơn bạn đã gửi bài!

Trong các bài tập trắc nghiệm hóa học có những bài tập cần phải biết các hệ số cân bằng để giải, nếu cân bằng đầy đủ thì mất nhiều thời gian, tôi thấy cũng có thể nhẩm nhanh các hệ số cân bằng mà không cần phải tìm hết các hệ số và cách nhẩm nầy khi cần thiết cũng giúp ta cân bằng nhanh phương trình phản ứng.

Add Comment