Một số phản ứng cần ghi nhớ trong chương nhóm Halogen

Một số phản ứng cần ghi nhớ trong chương nhóm Halogen
Các em hãy trả lời các câu hỏi sau:

Câu 1: Tại sao các nguyên tố nhóm VIIA có tên gọi là halogen?

Câu 2: Tại sao clo, brom, iot có các số oxi hoá -1, +1, +3, +5,+7. Còn flo chỉ có số oxi hoá -1?

Câu 3: Các halogen giống nhau như thế nào về tính chất hoá học? giải thích?

Câu 4: Từ flo đến iot, tính chất hoá học của các nguyên tố biến đổi như thế nào? giải thích?

Câu 5: Nguyên tố nào có độ âm điện lớn nhất trong tất cả các nguyên tố trong bảng HTTH?

Clo: Do là chất hoạt động mạnh nên Clo chỉ tồn tại trong tự nhiên ở dạng hợp chất, chủ yếu là muối clorua. Clo tan ít trong nước , tan nhiều trong dung môi hữu cơ. Khí clo độc, hít nhiều có thể bị ngạt.
– Clo có tính oxy hóa mạnh, trong một số phản ứng clo thể hiện tính khử

Mot So Phan Ung Can Nho

Add Comment