Link tải sách giáo khoa, sách giáo viên Hóa học

Sách giáo khoa Hóa 11 Ban A
SGK 11 BAN A-CHUONG 1
SGK 11 BAN A-CHUONG 2
SGK 11 BAN A-CHUONG 3
SGK 11 BAN A-CHUONG 4
SGK 11 BAN A-CHUONG 5
SGK 11 BAN A-CHUONG 6
SGK 11 BAN A-CHUONG 7
SGK 11 BAN A-CHUONG 8
SGK 11 BAN A-CHUONG 9

Sách giáo viên Hóa 11 Cơ Bản
Sách Giáo Viên 11 – Chương 1
SGV HÓA HỌC 11 – Chương 2
SGV HÓA HỌC 11 – Chương 3
SGV HÓA HỌC 11 – Chương 4
SGV HÓA HỌC 11 – Chương 5
SGV HÓA HỌC 11 – Chương 6
Sách Giáo Viên 11 – Chương 7
SGV HÓA HỌC 11 – Chương 9

Sách giáo khoa Hóa 10 Cơ Bản
Sách giáo khoa Hóa học 10 chủ biên … Nguyễn Xuân Trường

Sách giáo viên Hóa 10 Cơ Bản
SGV HÓA HỌC 10 – ĐẦY ĐỦ

Sách giáo khoa Hóa 12 Cơ Bản
Sách giáo khoa 12 CB-chương 1
Sách giáo khoa 12 CB-chương 2
Bản in SGK 12-CB- chương 3

Nguồn: Bạch Kim

Hoăc:

Sách giáo khoa Hóa 11 Ban A
SGK 11 BAN A-CHUONG 1
http://giaoan.violet.vn/present/show/entry_id/712396
SGK 11 BAN A-CHUONG 2
http://giaoan.violet.vn/present/show/entry_id/712447
SGK 11 BAN A-CHUONG 3
http://giaoan.violet.vn/present/show/entry_id/712466
SGK 11 BAN A-CHUONG 4
http://giaoan.violet.vn/present/show/entry_id/712514
SGK 11 BAN A-CHUONG 5
http://giaoan.violet.vn/present/show/entry_id/712540
SGK 11 BAN A-CHUONG 6
http://giaoan.violet.vn/present/show/entry_id/712618
SGK 11 BAN A-CHUONG 7
http://giaoan.violet.vn/present/show/entry_id/712662
SGK 11 BAN A-CHUONG 8
http://giaoan.violet.vn/present/show/entry_id/712681
SGK 11 BAN A-CHUONG 9
http://giaoan.violet.vn/present/show/entry_id/712716

Sách giáo viên Hóa 11 Cơ Bản
Sách Giáo Viên 11 – Chương 1
http://giaoan.violet.vn/entry/showglobal/pr_id/83682
SGV HÓA HỌC 11 – Chương 2
http://giaoan.violet.vn/entry/showglobal/pr_id/83685
SGV HÓA HỌC 11 – Chương 3
http://giaoan.violet.vn/entry/showgl…ntry_id/305378
SGV HÓA HỌC 11 – Chương 4
http://giaoan.violet.vn/entry/showglobal/pr_id/86255
SGV HÓA HỌC 11 – Chương 5
http://giaoan.violet.vn/entry/showglobal/pr_id/86256
SGV HÓA HỌC 11 – Chương 6
http://giaoan.violet.vn/entry/showglobal/pr_id/86258
Sách Giáo Viên 11 – Chương 7
http://giaoan.violet.vn/entry/showglobal/pr_id/86259
SGV HÓA HỌC 11 – Chương 9
http://giaoan.violet.vn/entry/showglobal/pr_id/86262

Sách giáo khoa Hóa 10 Cơ Bản

Sách giáo khoa Hóa học 10 chủ biên … Nguyễn Xuân Trường

http://giaoan.violet.vn/entry/showglobal/pr_id/153756

Sách giáo viên Hóa 10 Cơ Bản
SGV HÓA HỌC 10 – ĐẦY ĐỦ
http://giaoan.violet.vn/entry/showglobal/pr_id/84281

Sách giáo khoa Hóa 12 Cơ Bản

Sách giáo khoa 12 CB-chương 1
http://giaoan.violet.vn/entry/showglobal/pr_id/76117
Sách giáo khoa 12 CB-chương 2
http://giaoan.violet.vn/entry/showgl…ntry_id/276570
Bản in SGK 12-CB- chương 3
http://giaoan.violet.vn/entry/showglobal/pr_id/76572

link mediafire:

SGK HOA 10 CB.rar:  http://www.mediafire.com/?5wtd68i2zw844wk

SGK HOA 10 NC.rar: http://www.mediafire.com/?x8uz87tiecqnd5q

SGK HOA 11 NC.rar: http://www.mediafire.com/?r2t272q4k9k92k7

Bộ sách giáo khoa hóa học lớp 10:

Sách cơ bản: http://www.mediafire.com/?5wtd68i2zw844wk

Sách nâng cao: http://www.mediafire.com/?x8uz87tiecqnd5q

 

Sách giáo khoa Hóa Học tiếng Anh – nhà xuất bản McGraw-Hill Ryerson (Canada)

Hóa học 11

File name: Chemistry_11_v3.rar File size: 7.51 MB

Hóa học 12

File name: Chemistry 12. v.2 – McGraw-Hill Ryerson.rar File size: 8.45 MB

Phần Student Resources cho Hóa học 12. Có cả một số câu hỏi trắc nghiệm bằng tiếng Anh theo từng chương.
http://www.mcgrawhill.ca/school/book…/toc/index.php

Student Resources cho Hóa học 11
http://www.mcgrawhill.ca/school/book…rces/index.php

CK12 CHEMISTRY
California Free Digital Textbooks Initiative

Đây là quyển sách giáo khoa kĩ thuật số môn Hóa, theo thông cáo báo chí của dự án thì sách này đáp ứng 100% chương trình chuẩn lớp 12 của bang California

1. The Science of Chemistry
2. Chemistry – A Physical Science
3. Chemistry in the Laboratory
4. The Atomic Theory
5. The Bohr Model of the Atom
6. Quantum Mechanics Model of the Atom
7. Electron Configurations for Atoms
8. Electron Configurations and the Periodic Table
9. Relationships Between the Elements
10. Trends on the Periodic Table
11. Ions and the Compounds They Form
12. Writing and Naming Ionic Formulas
13. Covalent Bonding
14. Molecular Architecture
15. The Mathematics of Compounds
16. Chemical Reactions
17. Mathematics and Chemical Equations
18. The Kinetic-Molecular Theory
19. The Liquid State
20. The Solid State
21. The Solution Process
22. Ions in Solution
23. Chemical Kinetics
24. Chemical Equilibrium
25. Acids
26. Water, pH and Titration
27. Thermodynamics
28. Electrochemistry
29. Nuclear Chemistry
30. Organic Chemistry

Download: http://cafreetextbooks.ck12.org/scie…_Chemistry.pdf

Xuân Quỳnh -Tổng hợp

Add Comment