Hướng dẫn sử dụng phần mềm ORBITAL VIEWER

Đây là phần mềm miễn phí minh họa các obitan nguyên tử khi biết các số lượng tử n, l m, ms, được biểu diễn bởi David Manthey có kích thước rất nhỏ – 590Kb, có thể dowload tại Website: http://www.orbitals.com/orb

1. Giới thiệu:

Đây là phần mềm miễn phí minh họa các obitan nguyên tử khi biết các số lượng tử n, l m, ms, được biểu diễn bởi David Manthey có kích thước rất nhỏ – 590Kb, có thể dowload tại Website: http://www.orbitals.com/orb.

2. Khởi động chương trình

Start>Programs> Orbital Viewer> Orbital Viewer, hoặc click chuột lên biểu tượng của chương trình trên màn hình.

Khởi động chương trình

Màn hình khởi động

3. Ví dụ: chọn Mene File>New (Ctrl+N) để bắt đầu chương trình.

Bắt đầu chương trình

Khi đó chương trình sẽ đưa ra hình dạng của mootj obitan mặc định AO-4f của nguyên tử hidro tương ứng với các số lượng tử

Đưa chuột vào AO và rê chuột theo các hướng ta sẽ nhìn được hình dạng  AO ở các vị trí khác nhau

Xin lỗi bạn đọc về phần quảng cáo tại đây.

Hình dạng AO luôn được biểu diễn mặc định bởi dạng dưới dạng polygon. Có thể thay đổi cách biểu diễn này bằng cách chọn Display>Render Option (hoặc phím R) hoặc biểu tượng  trên thanh công cụ.

Khi đó xuất hiện hộp thoại Rendering method

Tùy theo yêu cầu biểu diễn để chọn cách biểu diễn khác nhau, ví dụ biểu diễn AO bằng cách chọn points

Để thay đổi số điểm trong AO ta chọn menu Display>Point Option (hoặc phím P) hoặc biểu tượng  trên thanh công, sau khi thay đổi nhấn Done để xác nhận.

Muốn thay đổi các thong số về các số lượng tủ…, ta chọn từ menu Display>orbital (hoặc phím p) hay biểu tượng trên thanh công cụ.

Để lưu lại tập tin chọn từ Menu File>Save, chương trình cho phép lưu lại tập tin dưới nhiều định dạng khác nhau như: *.orb, *.bmp…và đặc biết là dạng thực tế ảo *.vrl hay dạng phim*.avi

Add Comment