Hướng dẫn giải đề thi đại học 2012 môn Hoá

Links 1: http://www.vtv2.tuvantuyensinh.vn/video/detail/huong-dan-giai-de-thi-dai-hoc-2012-mon-hoa-khoi-a,-a1-236.html

Links 2:

Phần 1: Đáp án chi tiết đề thi đại học khối A năm 2012 (phần 1)

Phần 2: Đáp án chi tiết đề thi đại học khối A năm 2012 (phần 2)