Hướng dẫn giải bài tập sách giáo khoa hóa học lớp 12 – ban cơ bản

Hướng dẫn giải bài tập hóa học lớp 12 – ban cơ bản

Sách hướng dẫn các bài tập trong SGK lớp 12 CB, phù hợp cho HS và GV THPT.
Tác giả: Trần Trung Ninh _Lê Thị Dạ Thảo
Nhà xuất bản: ĐHQG TPHCM

Tải về:

Pass: d3h

The0 gocbinh.dayhoahoc.com

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>