Giáo trình Hóa học hữu cơ

Giáo trình hóa học hữa cơ này được biên soạn theo đề cương môn học chính thức dùng cho khối ngành Nông – Lâm – Ngư nghiệp do bộ môn hóa…