Giáo án tự chọn Hóa lớp 11

Giáo án tự chọn Hóa lớp 11 được biên tập và up lên cho các thầy cô xem thử. Giáo án này định dạng ở file Rar các thầy cô download bộ giáo án này về, sau đó xả nén. File giáo án là Word, rất dễ chỉnh sửa. Chúc các thầy cô có các bộ giáo án ưng ý nhất. Tải file giáo án tự chọn môn Hóa lớp 11 theo link phía bên dưới.
Xem thêm bản giáo án tự chọn: Hóa học 10; Hóa học 12

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>