Giải chi tiết Đề Thi Đại Học môn Toán Lý Hóa khối A năm 2011

Hàng năm cứ sau khi kết thúc kì thi tuyển sinh Đại Học khối A, HTV4 môt chương trình trên truyền hình lại phát hành các video miễn phí giải đề thi Đại Học các môn Toán Lý Hóa khối A, với những giáo viên có kinh nghiệm lâu năm luyên thi Đại Học các thầy sẽ hướng dẫn giải chi tiết các môn thi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>