[ Chuyên đề ] Bài tập hay về Este - Lipit

Thảo luận trong 'Hỏi đáp: Este, Lipit' bắt đầu bởi daoyen, 7 Tháng chín 2013.

 1. daoyen Administrator

  Bài tập hay về Este - Lipit

  Topic này sẽ tổng hợp và giải những bài tập hay về Este - Lipit một chuyên đề quan trọng trong các kỳ thi ĐH-CĐ

  Mở màn với một bài khá hay và khó.

  [bt]Bài 1:[/bt]
  Hỗn hợp $X$ gồm hai este đơn chức đồng đẳng kế tiếp có tỉ lệ khối lượng tương ứng là 0,7396 : 1 và hiệu số mol của chúng là cực đại. Xà phòng hóa hoàn toàn 86,96 gam $X$ bằng dung dịch $KOH$ dư thu được một muối duy nhất (không có khả năng tham gia phản ứng tráng $Ag$) có khối lượng $m_1$ gam và hai rượu đơn chức. Lấy toàn bộ rượu qua $CuO$ nung nóng rồi dẫn sản phẩm qua dung dịch $Br_2$ dư thì thấy có $a$ mol $Br_2$ phản ứng. Giá trị của $m_1$ và a là:
  A. 76,26 gam và 1,36 gam
  B. 87,42 gam và 1,36 mol
  C. 87,41 gam và 0,93 mol
  D. 76,26 gam và 0,93 mol

  E. Kết quả khác
  [bt]Bài 2:[/bt]
  E là este của axit cacboxylic no đơn chức.(X) và 1 ancol không no đơn chức có một nối đôi $C=C$ (Y) Đốt amol E thu được $b$ mol $CO_2$, đốt a mol X thu được $c$ mol $CO_2$, đốt a mol Y thu được $0,5b$ mol $H_2O$. Quan hệ giữa b và c là :
  A. b=c
  B. b=2c
  C. c=2b
  D. b=3c
  Bài 3:
  Đốt 0,2 mol hỗn hợp gồm etyl axetat và metyl acrylat thu được $CO_2$ và $H_2O$ trong đó :
  $n_{CO_2}– n_ {H_2O} =0,08$ mol. Nếu đun 0,2 mol hỗn hợp X trên với 400ml dung dịch $KOH$ $0,75M$ và cô cạn thu được m gam chất rắn khan. m có giá trị là :
  A. 26,4 gam
  B. 26,64 gam
  C. 20,56 gam
  D. 26,16 gam

  Bài 1 dọa tinh thần các bạn :)
  Last edited by a moderator: 29 Tháng chín 2013
 2. daoyen

  daoyen Administrator Staff Member Thẩm phán

  Câu 3 :
  Lời giải.

  Ta có $n_{C_2H_3COOCH_3} = n_{CO_2}-n_{H_2O}=0,08(mol)$
  Suy ra $n_{CH_3COOC_2H_5}=0,2-0,08=0,12(Mol)$
  Đem hỗn hợp phản ứng với 0,3 mol $KOH$
  Ta có chất rắn sau sẽ gồm.
  0,08 mol $C_2H_3COOK$
  0,12 mol $CH_3COOK$
  0,1 mol $KOH_dư$
  Vậy $m=26,16$ $\to$ D
  Bích Ngọc and . like this.
 3. daoyen

  daoyen Administrator Staff Member Thẩm phán

  Bài 4 : Đun nóng hỗn hợp gồm 1 mol axit X có công thức phân tử $C_4H_6O_4$ với 1 mol $CH_3OH$ (xúc tác $H_2SO_4$ đặc) thu được 2 este E và F ($M_F > M_E$). Biết rằng $m_E=1,81\ m_F$ và chỉ có 72% lượng rượu bị chuyển hoá thành este. Số gam E và F tương ứng là
  A. 47,52 và 26,28.
  B. 26,28 và 47,52.
  C. 45,72 và 28,26.
  D. 28,26 và 45,72.
 4. binbon249

  binbon249 Mới nhập học Thành viên

  2 este thu được là$ HCOOC-CH_2-CH_2-COOCH_3$ (a mol) và $CH_3OOC-CH_2-CH_2-COOCH_3$ (b mol)

  Theo đề bài ta có hpt:

  a + 2b = 0.72 & 132a - 264.26b = 0 --> a = 0.36; b = 0.18

  --> $m_E = 47.52$ --> đáp án A
  Bích Ngọc, . and daoyen like this.
 5. Mai Linh

  Mai Linh Moderator Staff Member

  Bài 1
  Gọi phân tử khối 2 este là $M$ và $M+ 14$
  Hiệu số mol :
  $\dfrac{0,7396}{M}-\dfrac{1}{M+14}$ $(y)$
  ta có $y'=\dfrac{-0,7396}{M^2} +\dfrac{1}{(M+14)^2}$
  $y'=0$ $<=>$ $M=86$ v $M=-6,743$
  xét sự biến thiên hàm y ta có $y_{max}$ <=>$M=86$
  => ctpt 2 este là $C_4H_6O_2$ và $C_5H_{10}O_2$
  do muối k tham gia pứ tráng Ag nên 2 este là $C_2H_3COOCH_3$ và $C_2H_3COOC_2H_5$
  $m_{C_4H_6O_2}=36,96$ $=>n_{C_4H_6O_2}=0,43$ mol
  $m_{C_5H_{10}O_2}=50$ $=>n_{C_5H_{10}O_2}=0,5$ mol
  $m_1=87,42$ gam
  Sau pứ với $CuO$ :HCHO và $CH_3CHO$
  => $n_{Br_2}=2.0,43+0,5=1,36$ mol
  :B87:ko chặt chẽ lắm,phần đầu còn chủ yếu là dự đoán TH xảy ra,anh chỉ thêm cho em với :)
 6. Mai Linh

  Mai Linh Moderator Staff Member

  ta có $n_{C (Y)}=n_{C(E)}-n_{C(X)}=b-c$
  Y là ancol k no,có một nối đôi
  $=>n_{CO_2}=n_{H_2O}$
  $=>b-c=0,5b$ hay $b=2c$
  đáp án $B$
  . and daoyen like this.
 7. daoyen

  daoyen Administrator Staff Member Thẩm phán

  Chỗ đầu em dùng hàm như thế là chắc rồi! Chặt chẽ chứ sao không :)
  Mai Linh and . like this.
 8. daoyen

  daoyen Administrator Staff Member Thẩm phán

  Bài 5 : Hỗn hợp A gồm X, Y ($M_X < M_Y$) là 2 este đơn chức có chung gốc axit. Đun nóng m gam A với 400 ml dung dịch $KOH$ 1M dư thu được dung dịch B và (m – 12,6) gam hỗn hợp hơi gồm 2 anđehit no, đơn chức đồng đẳng kế tiếp có tỉ khối hơi so với $H_2$ là 26,2. Cô cạn dung dịch B thu được (m + 6,68) gam chất rắn khan. % khối lượng của X trong A là:

  A. 54,66%
  B. 45,55%
  C. 36,44%
  D. 30,37%
  . thích bài này.
 9. Mai Linh

  Mai Linh Moderator Staff Member

  bảo toàn khối lượng
  $m+0,4.56=m-12,6+m+6,68$
  $=>m=28,32 $g
  $=> m_{anđêhit}=28,32-12,6=15,72$gam
  $M_{tb anđêhit}=26,2.2=52,4$ 2 anđê hit là $CH_3CHO$ và $CC_2H_5CHO$
  $=>n_{2 anđe hit}=n_{muối}=0,3$ mol
  $=> M_{muối}=\dfrac{28,32+6,68-0,1.56}{0,3}=98$
  $=>CH_3COOK$
  gọi $n_X=a$ mol
  $n_Y=b$ mol
  $\begin{cases}a+b=0,3\\44a+58b=15,72\\\end{cases}$
  $a=0,12;b=0,19$
  %X =36,44
  đáp án $C$
 10. daoyen

  daoyen Administrator Staff Member Thẩm phán

  Bài 6 : Chất X có cấu tạo phân tử $C_8H_14O_4$ thỏa mãn sơ đồ sau:
  $ X + NaOH \to X_1 +X_2 + H_2O$
  $X_1 +H_2SO_4 \to X_3 + Na_2SO_4$
  $ nX_3 +nX_4 \to ninlon-6,6 + nH_2O$
  $ 2X_2 + X_3 \to X_5 + 2H_2O$
  Công thức cấu tạo của X là :
  A: $HCOO-(CH_2)_6-OOCH$
  B: $CH_3OOC(CH_2)_4COOCH_3$
  C: $CH_3OOC(CH_2)_5COOH$
  D: $C_2H_5OOC(CH_2)_4COOH$

Chia sẻ trang này