Bài tập kim loại

Thảo luận trong 'Hóa Học Lớp 12' bắt đầu bởi dreamhigh315, 28 Tháng mười 2012.

 1. dreamhigh315 Mới nhập học

  Bài toán 1:

  Cho 61,2 gam hỗn hợp X gồm Cu và Fe3O4 tác dụng với dung dịch HNO3 loãng, đun nóng và khuấy đều. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 3,36 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc), dung dịch Y và còn lại 2,4 gam kim loại. Cô cạn dung dịch Y,thu được m gam muối khan. Giá trị của m là:

  A. 151,5

  B. 97,5

  C. 137,1

  D. 108,9
  Bài toán 2:

  Cho 0,87 gam hỗn hợp gồm Fe, Cu và Al vào bình đựng 300ml dung dịch H2SO4 0,1M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 0,32 gam chất rắn và có 448ml khí (đktc) thoát ra. Thêm tiếp vào bình 0,425 gam NaNO3, khi các phản ứng kết thúc thì thể tích khí NO (đktc, sản phẩm khử duy nhất) tạo thành và khối lượng muối trong dung dịch là:

  A. 0,224 lít và 3,75 gam

  B. 0,112 lít và 3,75 gam

  C. 0,112 lít và 3,865 gam

  D. 0,224 lít và 3,865 gam  Bài toán 3:

  Hòa tan 13,68 gam muối MSO4 vào nước được dung dịch YX. Điện phân X (với điện cực trơ, cường độ dòng điện không đổi) trong thời gian t giây, được y gam kim loại M duy nhất ở catot và 0,035mol khí ở anot. Còn nếu thời gian là 2t giây thì tổng số mol khí thu được ở cả hai điện cực là 0,1245 mol. Giá trị của y là:

  A. 4,48

  B. 3,92

  C. 1,68

  D. 7,488

 2. alo_anhday

  alo_anhday ^^ Olala ^^ Staff Member  Còn 2.4g Cu dư --> tạo muối Fe[SUP]2+[/SUP]

  Gọi x, y là mol Cu, Fe[SUB]3[/SUB]O[SUB]4[/SUB] pứ --> 64x + 232y = 61.2 - 2.4 (1)

  btoan e: 2x = 2y + 3*0.15 (2)

  (1) (2) --> x, y --> m = A


  nCu = 0.32/64 = 0.005. Gọi x, y là mol Al, Fe --> 27x + 56y = 0.87 - 0.32 (1)

  btoan e: 3x + 2y = 2*0.02 (2)

  (1) (2) --> x = 0.01, y = 0.005. mol H[SUP]+[/SUP] dư = 2*(0.3*0.1 - 0.02) = 0.02. mol NaNO3 = 0.005

  3Cu + 8H[SUP]+[/SUP] + 2NO[SUB]3[/SUB][SUP]-[/SUP] --> 3Cu[SUP]2+[/SUP] + 2NO + 4H[SUB]2[/SUB]O
  .......0.005--0.04/3--0.01/3-------------0.01/3

  3Fe[SUP]2+[/SUP] + 4H[SUP]+[/SUP] + NO[SUB]3[/SUB][SUP]-[/SUP] ---> 3Fe[SUP]3+[/SUP] + NO + 2H[SUB]2[/SUB]O
  0.005--0.02/3--0.005/3-----------0.005/3

  --> các chất pứ vừa hết với nhau

  n[SUB]NO[/SUB] = 0.005 --> V = 0.112L

  muối gồm: 0.87g KL bđ + 0.03 mol SO[SUB]4[/SUB][SUP]2-[/SUP] + 0.005 mol Na[SUP]+[/SUP] = 3.865g
 3. tanvang

  tanvang Tương lai rực rỡ

  Gọi a, b là số mol Fe[SUB]3[/SUB]O[SUB]4[/SUB] và Cu phản ứng ==> 232a + 64b = 61,2 - 2,4 = 58,8 (1)
  kim loại còn dư ==> cho Fe2+
  Cu - 2e --> Cu[SUP][SUB]2+[/SUB][/SUP]
  b-------2b-----b
  Fe[SUB]3[/SUB]O[SUB]4[/SUB] + 2e --> 3 Fe[SUP][SUB]2+[/SUB][/SUP]
  a---------2a--------3a
  N5+ + 3e ---> NO
  --------0,45-----0,15
  bảo toàn mol e : 2b = 2a + 0,45 (2)
  (1) (2) ==> a = 0,15 và b = 0,375
  Khối lượng muối khan = 180*0,15 + 188*0,375 = 97,5 ==> câu B
 4. alo_anhday

  alo_anhday ^^ Olala ^^ Staff Member

  Khi đp t (s):

  MSO[SUB]4[/SUB] + H[SUB]2[/SUB]O --> M + 1/2O[SUB]2[/SUB] + H[SUB]2[/SUB]SO[SUB]4[/SUB]
  ---------------0.07 --0.035

  Khi đp 2t (s): n[SUB]O2/anot[/SUB] = 2*0.035 = 0.07 --> n[SUB]H2/catot[/SUB] = 0.0545

  H[SUB]2[/SUB]O --> H2 + 1/2O[SUB]2[/SUB]
  -------0.0545--0.02725

  --> n[SUB]O2[/SUB] thu đc khi MSO4 bị đp hết = 0.07 - 0.02725 = 0.04275

  --> n[SUB]MSO4[/SUB] = 0.0855 --> M + 96 = 160 --> M = 64 = Cu --> y = 64*0.07 = 4.48g


  ---------- Post added at 14:19 ---------- Previous post was at 14:12 ----------

  @Thầy: n[SUB]Fe2+[/SUB] = 3a = 0.45 --> m = A

Chia sẻ trang này