E_Books: Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi thcs – môn hóa

Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi thcs – môn hóa học

Tác giả: Phạm Quốc Trung – Nguyễn Ngọc Tuấn

Nxb: Giáo dục việt nam – phát hành 2011

Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi thcs - môn hóa

Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi thcs – môn hóa

Chuyên đề 1: Phản ứng trung hòa

Chuyên đề 2; Phản ứng trao đổi

Chuyên đề 3: Kim loại

Chuyên đề 4: Phi kim

Chuyên đề 5: Cân bằng phản ứng Oxi hóa – Khử

Chuyên đề 6: Mối quan hệ các hợp chất vô cơ

Chuyên đề 7: Nhận biết các họp chất vô cơ

Chuyên đề 8: Thiết lập công thức phân tử

Chuyên đề 9: Bài toán hỗn hợp

Chuyên đề 10: Mối liên hệ các hợp chất hữu cơ

Chuyên đề 11: Nhận biết các hợp chất hữu cơ

Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi thcs – môn hóa học Tác giả: Phạm Quốc Trung – Nguyễn Ngọc Tuấn Nxb: Giá… by daykemquynhon www.daykemquynhon.ucoz.com


Chia sẽ bởi: Cử Nhân Hóa Học Nguyễn Thanh Tú

Add Comment