Đề thi HSG cấp huyện môn Hóa năm học 2010-2011

ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI CAO BẰNG CẤP TỈNH LỚP 9 NĂM HỌC 2010-2011

Sở GD&ĐT Thừa Thiên Huế
ĐỀ KIỂM TRA CHỌN ĐỘI TUYỂN
Trường THCS Nguyễn Tri Phương HỌC SINH GIỎI
Năm học: 2008 – 2009
Môn: Hóa học 9

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH ĐĂK NÔNG
KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH LỚP 9 THCS NĂM HỌC 2010-2011

SỞ GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO
TỈNH ĐIỆN BIÊN

Đáp án

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>