Đề thi chọn HSG THPT Chuyên – Duyên Hải Bắc Bộ Năm 2009 (Đề & Đáp Án)


Kì thi Olympic vùng Duyên Hải và đồng bằng Bắc Bộ là hoạt động thường niên nhằm đánh giá công tác đạo tạo và bồi dưỡng học sinh giỏi của các trường THPT chuyên thuộc các tỉnh vùng Duyên Hải và đồng bằng Bắc Bộ.

Đề thi chọn HSG THPT Chuyên – Duyên Hải Bắc Bộ Năm 2009 (Đề & Đáp Án)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>