Đề cương ôn tập hóa học 11

Nhằm giúp đỡ các em học sinh ôn tập phần mảng kiến thức hóa học 11. Tôi xin gửi tới các em học sinh tài liệu ôn tập những kiến thức hóa học trong tâm trong phần học kì II.

Các em cố gắng làm tốt các bài tập!

De Cuong Thi HK II 11


HOA 11 (CB+NC)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>