Danh pháp hợp chất hữu cơ

XQ – Danh Phap Hop Chat Huu Co

Danh pháp hợp chất hữu cơ là nỗi sợ của hầu hết học sinh, là nỗi trăn trở của nhiều giáo viên bởi:
– Danh pháp hợp chất hữu cơ theo IUPAC là một hệ thống những quy tắc nghiêm ngặt, phức tạp.
– Số lượng sách tham khảo về danh pháp hữu cơ bằng tiếng Việt còn hạn chế.
– Số lượng bài tập củng cố danh pháp hữu cơ trong các sách tham khảo có không đáng kể, đôi khi thiếu chính xác.
– Giáo viên hiếm khi tự ra bài tập củng cố danh pháp hữu cơ cho học sinh vì sợ “đọc nhầm” do không có công cụ để kiểm chứng.

Những điều này đã hạn chế sự sáng tạo, những nét phá cách độc đáo trong giảng dạy danh pháp hữu cơ. Hiện nay, tin học đã xâm nhập vào mọi lĩnh vực của cuộc sống nói chung và bộ môn hoá học nói riêng. Ứng dụng có hiệu quả tin học trong quá trình giảng dạy sẽ tạo nhiều điều kiện thuận lợi để giáo viên nghiên cứu, phát huy kiến thức chuyên môn và phương pháp giảng dạy.<a href="http://www.fileden.com/files/2009/4/25/2417769/My Documents/bai-tap-danh-phap-huu-co-tu-tao.swf" target="_blank" class="new_win">http://www.fileden.com/files/2009/4/25/2417769/My Documents/bai-tap-danh-phap-huu-co-tu-tao.swf</a>

Nguồn: Giáo viên BÙI NGỌC LINH
Phòng Giáo dục thị xã Hưng Yên – Tỉnh Hưng Yên

Add Comment