Chuyên đề bài tập tổng hợp: Kim loại kiềm – kiềm thổ và nhôm

Tác giả: GV: Trần Văn Tấn (ĐT: 0984532986)- vantangvh@gmail.com

BÀI TẬP KIM LOẠI KIỀM – KIỀM THỔ – NHÔM

Tư liệu gửi trước đó: http://www.hoahoc.org/chuyen-de-bai-tap-tong-hop-dai-cuong-kim-loai.html