Câu hỏi vui về sự cháy

Dùng khí cháy dập tắt lửa là khí gì? Chất gì trong lửa không cháy, trong nước không chìm? Người ta dùng khí CO2  để dập tắt đám cháy nhưng không dùng để dập tắt đám cháy của chất nào?

Dùng khí cháy dập tắt lửa là khí gì?
Theo phương pháp cổ điển, để dập tắt các đám cháy trong mỏ than, người ta phải cho khí trơ vào những chỗ nứt nẻ. Nhưng khi đám cháy lớn, lượng khí trơ cần dùng rất nhiều; nếu không đủ thì tai nạn này càng thêm phức tạp. Phương pháp mới thay thế khí trơ bằng một khí đốt phổ biến là mêtan. Khí này có sẵn hơn nhiều và muốn tránh nguy hiểm chỉ cần duy trì nghiêm ngặt một tỷ lệ nhất định với không khí. Bơm mêtan tràn đầy vào chỗ nứt lửa sẽ tắt.


Chất gì trong lửa không cháy, trong nước không chìm?

Xin lỗi bạn đọc về phần quảng cáo tại đây.

Hai kỹ sư Tiệp khắc đươc giải thưởng quốc gia của Tiệp khắc năm 1978 đã đưa ra sản xuất một loại chất dẻo mới, lấy tên là Resitek. Khi đưa tấm vật liệu này cùng với một tấm sắt vào ngọn lửa đèn khí thì kim loại chảy, Resitek vẫn không hề thay đổi tính chất. Nhờ tính cách nhiệt, vật liệu này đã được làm một số chi tiết trong lò cao. Do khối lượng riêng nhỏ, Resi-stek nổi trên mặt nước. Các nhà khoa học cho rằng Resistek sẽ là một trong các vật liệu của kỹ thuật phức tạp trong tương lai.

 Khí CO2 dùng để dập tắt đám cháy nhưng không dùng để dập tắt đám cháy của chất nào?

Không thể dập tắt đám cháy của các kim loại K, Na, Mg,… bằng khí CO2.

Do các kim loại trên có tính khử mạnh nên vẫn cháy được trong khí quyển CO2

Thí dụ: 2Mg + CO2  → 2MgO + C

Cháy, cháy! help me

=> Cháy to hơn!  

Add Comment