Các bài giảng Video Hoá Học 10/11/12 và Luyện Thi Đại Học

CHƯƠNG TRÌNH HOÁ LỚP 10 – CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO


Thầy Phạm Ngọc Sơn giảng1. Cấu tạo nguyên tử: http://www.mediafire.com/?kjtrqznhj8yvqfs

2. Cấu tạo lớp vỏ nguyên tử – Cấu hình Electron: http://www.mediafire.com/?bsxj2fjfde2m7ha

3. Luyện tập Cấu tạo lớp vỏ nguyên tử – Cấu hình Electron: http://www.mediafire.com/?3629s4f4394v2wv

4. Bảng hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hoá học: http://www.mediafire.com/?urqj4cekjwnfjuk

5. Sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron và tính chất hoá học của nguyên tố: http://www.mediafire.com/?2r8uiq4va1thpkm

6. Luyện tập, Hướng dẫn – làm bài tập: http://www.mediafire.com/?87ct0tzb3nd07m8

Xin lỗi bạn đọc về phần quảng cáo tại đây.

7. Liên kết ion: http://www.mediafire.com/?ic9yc2062vp1auh

8. Liên kết cộng hoá trị: http://www.mediafire.com/?2yaf78lylz6e4c1

9. Luyện tập liên kết hoá học: http://www.mediafire.com/?d7bnknk96vedxjj

10. Hoá trị – Số oxi hoá: http://www.mediafire.com/?k4zo43a65kkrnbs

———————————————-
CHƯƠNG TRÌNH HOÁ LỚP 11 – CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO
Thầy Phạm Ngọc Sơn giảng

http://www.mediafire.com/?smrh6r89s8xoh

———————————————–
GIẢI ĐỀ THI ĐẠI HỌC MÔN HOÁ NĂM 2011

http://www.mediafire.com/?tppt3p28p75vjcn

Mình sẽ thường xuyên tìm up qua cho các bạn coi…
Chúc vui!

 

Trích theo boxmath.vn

One Response

  1. Trương Hữu Hoàn 3 years ago

Add Comment