Bí quyết giải nhanh bài trắc nghiệm môn Hóa học

Bí quyết giải nhanh bài trắc nghiệm môn Hóa học

Năm 2011 – 2012, Bộ Giáo dục vào Đào  tạo tiếp tục áp dụng hình thức thi trắc nghiệm đối với môn Hoá học trong  các kì thi Tuyển sinh vào các trường Đại học, Cao đẳng. Để làm tốt bài  thi, việc nắm vững trọng tâm kiến thức, từ đó phân tích, hiểu đúng bản  chất bài toán, áp dụng phương pháp giải toán phù hợp là tối cần thiết  đối với các em học sinh.

Add Comment

Bí quyết giải nhanh bài trắc nghiệm môn Hóa học

Năm 2011 – 2012, Bộ Giáo dục vào Đào tạo tiếp tục áp dụng hình thức thi trắc nghiệm đối với môn Hoá học trong các kì thi Tuyển sinh vào các trường Đại học, Cao đẳng. Để làm tốt bài thi, việc nắm vững trọng tâm kiến thức, từ đó phân tích, hiểu đúng bản chất bài toán, áp dụng phương pháp giải toán phù hợp là tối cần thiết đối với các em học sinh


Add Comment