Bí quyết cho HS THCS: Cân bằng nhanh một phương trình hóa học

MỘT SỐ BÍ QUYẾT GIÚP HỌC SINH CÂN BẰNG NHANH MỘT PHƯƠNG TRÌNH HOÁ HỌC

    I. ĐẶT VẤN ĐỀ:
Để làm tốt các bài tập hoá học, việc cần thiết trước hết là các em phải cân bằng đúng các phương trình hoá học rồi với làm các Bước tiếp theo. Có nhiều phương pháp để cân bằng một phương trình hoá học trong đó có các phương pháp “thăng bằng electron và ion- electron” thăng bằng nhanh và chính xác. Tuy vậy với học sinh lớp 8 chưa thể cân bằng được theo các phương pháp  này, SGK lớp 8 mới chỉ dừng lại ở mức độ nêu ra 3 Bước lập 1 phương trình hoá học là.

Bước1: Viết sơ đồ phản ứng.
Bước2: Cân bằng số nguyên tố của mỗi nguyên tố: Tìm hệ số thích hợp đặt trước các công thức.
Bước3: Viết phương trình hoá học.
Qua thực tế giảng dạy tôi thấy học sinh rất lúng túng ở Bước2 khi đi tìm hệ số thích hợp đặt trước các công thức do đó việc cân bằng hoá học là một nội dung khó đối với học sinh.
Để góp phần làm đơn giản hoá các khó khăn đó, tôi đã tìm hiểu và lựa chọn một số phương pháp “giúp các em cân bằng nhanh và chính xác các phương trình hoá học” phù hợp với trình độ nhận thức của các em mà tôi gọi là các bí quyết.

    II. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ.
Giải quyết 1: Cân bằng theo phương pháp “Hệ số thập phân”. Để cân bằng phản ứng theo phương pháp  này ta cần thực hiện các Bước pháp sau.

Chi tiết xin vui lòng xem ở file dưới đây:

One Response

  1. Kua Kứng Kỏi 3 years ago

Add Comment