BÀI TẬP NHIỆT ĐỘNG HÓA HỌC

Trong quá trình giảng dạy ở trường phổ thông nhiệm vụ phát triển tư duy cho học sinh là nhiệm vụ rất quan trọng, đòi hỏi tiến hành đồng bộ ở các môn, trong đó Hóa học là môn khoa học thực nghiệm đề cập đến nhiều vấn đề của khoa học, sẽ góp phần rèn luyện tư duy cho học sinh ở mọi góc độ đặc biệt là qua phần bài tập hóa học. Bài tập hóa học không những có tác dụng rèn luyện kỹ năng vận dụng, đào sâu và mở rộng kiến thức đã học một cách sinh động, phong phú mà còn thông qua đó để ôn tập, rèn luyện một số kỹ năng cần thiết về hóa học, rèn luyện tính tích cực, tự lực, trí thông minh sáng tạo cho học sinh, giúp học sinh hứng thú trong học tập. Qua bài tập hóa học giáo viên kiểm tra, đánh giá việc nắm vững kiến thức và kỹ năng hóa học của học sinh.
Để giáo viên bồi dưỡng học sinh khá, giỏi ở trường chuyên dự thi học sinh giỏi cấp Tỉnh và cấp Quốc gia được tốt thì nhu cầu cấp thiết là cần có một hệ thông câu hỏi và bài tập cho tất cả các chuyên đề như : cấu tạo chất, nhiệt hoá học, động hoá học, cân bằng hoá học,….
Vì vậy , trong quá trình giảng dạy đội tuyển học sinh giỏi Tỉnh và Quốc gia tôi đã sưu tầm và tập hợp lại một số câu hỏi và bài tập theo một số chuyên đề , trong đó có phần dùng để luyện tập cho học sinh phần “Nhiệt hoá học”Trong bất kì phản ứng hoá học hay quá trình biến hoá vật lí nào của chất ( bay hơi, hoá lỏng, v.v…) đều kèm theo hiện tượng phát ra hay thu vào nhiệt. Lượng nhiệt đó gọi là nhiệt phản ứng.

Những phản ứng giải phóng ra nhiệt được gọi là phản ứng toả nhiệt.

Những phản ứng lấy nhiệt từ môi trường được gọi là phản ứng thu nhiệt.

Đọc và xem thêm bài tâp tại: https://docs.google.com/file/d/0B-8xEMICFhrfVXdrb1ZuVUpSY2lrUENVcGZUcnZLQQ/edit?pli=1

10 Responses

 1. Dương Văn Bản Dương 3 years ago
  • Uyên Hồ 3 years ago
  • nguyen van minh 2 years ago
 2. Dương Văn Bản Dương 3 years ago
 3. Itachi Sharigan 3 years ago
 4. ND Hai 3 years ago
  • nguyen van minh 2 years ago
 5. phần tieu long 2 years ago
 6. phan tieu long 2 years ago
  • nguyen minh vuong 2 years ago

Add Comment