Bắc Ninh: Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT chuyên – Năm học 2012 & 2013

UBND TỈNH BẮC NINH
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
——————————–

ĐỀ CHÍNH THỨC

ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT CHUYÊN
NĂM HỌC 2012 – 2013
Môn thi: HÓA HỌC (dành cho thí sinh thi vào chuyên Hóa)
Thời gian làm bài: 150 phút (không kể thời gian giao đề)
Ngày thi: 30 tháng 6 năm 2012


Add Comment